ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ & ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

ALUMETAL ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ | Λούτσα Αρτέμιδα Αττική


 

Η εταιρεία ALUMAKER ΚΑΛΤΖΙΔΗΣ βρίσκεται πάντα στο πλευρό σας με υπηρεσίες και συμβουλές για την ορθή λειτουργία και συντήρηση των κουφωμάτων σας. Εκτός από τη δυνατότητα service και επισκευών που παρέχουμε ως εταιρεία, με κάθε ολοκλήρωση έργου παρέχουμε και τις κατάλληλες συμβουλές ορθής χρήσης και συντήρησης των κατακευών μας, ώστε να εξασφαλίσετε τη μέγιστη αντοχή και απόδοσή τους.

Ο αγοραστής των κουφωμάτων θα πρέπει να προβαίνει σε έλεγχο και καθαρισμό των κουφωμάτων ανά τακτά χρονικά διαστήματα (τουλάχιστον 2 φορές το χρόνο), σύμφωνα με τις οδηγίες που θα λάβει από τον κατασκευαστή. Υπάρχουν, βέβαια, ενέργειες (π.χ. ρύθμιση και λίπανση σε μεντεσέδες και διάφορους μηχανισμούς, ρύθμιση και πιθανή αλλαγή στα ράουλα συρομένων κ.α.), τις οποίες ο αγοραστής δεν είναι εύκολο να τις κάνει μόνος του και θα πρέπει να έρθει σε επαφή με τον κατασκευαστή για να αναλάβει τη διεκπεραίωση αυτών. Ο καθαρισμός και η σωστή συντήρηση θα αυξήσει σημαντικά το χρόνο ζωής των κουφωμάτων.


Γενικές οδηγίες συντήρησης και ορθής λειτουργίας:
1. Θα πρέπει να γίνεται τακτικός καθαρισμός των κουφωμάτων. Στον καθαρισμό δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται υλικά που μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα και να βλάψουν τη λειτουργία και την εμφάνιση του κουφώματος. Εάν το σπίτι βρίσκεται κοντά στη θάλασσα, ή σε βιομηχανική περιοχή, θα χρειαστεί συχνότερος καθαρισμός.
2. Δεν θα πρέπει να κολλάμε οτιδήποτε πάνω στην επιφάνεια του κουφώματος, ενώ πάντα να απομακρύνονται άλλα οικοδομικά υλικά (στόκος, ασβέστης, σιλικόνη κλπ) από τα κουφώματα. Αυτό θα έχει ως αποτέλεσμα τη προστασία της βαφής και της επιφάνειας του κουφώματος.
3. Στα κουφώματα θα πρέπει να απομακρύνονται τυχόν βρωμιές και σκουπίδια που συγκεντρώνονται στους οδηγούς ή στις οπές απορροής υδάτων.
4. Τα κουφώματα θα πρέπει να λειτουργούν σωστά (τρόπος ανοίγματος – κλεισίματος) σύμφωνα και με τις υποδείξεις του κατασκευαστή. Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δίδεται στα κουφώματα με μηχανισμούς ανάκλισης στα οποία αρκετές φορές παρατηρείται μπλοκάρισμα λόγω κακού χειρισμού.